Razvijajte svoj biznis, ne i rizike. 

Zaštitite sve što vam je vredno.

G4S veruje u princip bezbednosti koji stavlja vaše interese na prvo mesto. Naš pristup je zasnovan na proceni rizika. Koriste?i najnovije tehnološke inovacije dizajniramo rešenje prilago?eno vašim potrebama. To rešenje podr?avamo najpripravnijim obezbe?enjem na svetu. Naša integrisana bezbednosna rešenja poma?u vam da ubla?ite rizik, umanjite troškove i smanjite  izlo?enost.

Da krenemo, jeste li spremni?

Kliknite ovde kako biste zapo?eli besplatnu procenu bezbednosnog rizika.

 

usluge

g4s staff

Fizi?ko obezbe?enje

Subota, 15h i sve je u redu. Hajde da tako i ostane.
Mobile guarding

Mobilno obezbe?enje

Ljudski resursi. Tehnologija. Inovacija.

Tehni?ki sistemi za?tite

Kada ste u pripravnosti, tada delujete preventivno.
cash

Procesiranje gotovine i vrednosti

Za neke kompanije, dana?nji svet je manje opasno mesto. Za?to preuzimate rizik na sebe?

alarm monitoring

Daljinski Monitoring

Opasnost uvek vreba slabosti, G4S je uvek spremno ?eka.
Fire

Pru?anje usluga iz oblasti za?tite od po?ara

Za?tita od po?ara je jedan od najva?nijih faktora op?te bezbednosti firmi odnosno pravnih lica. Po?ar, za razliku od ostalih rizika, mo?e u kratkom vremenskom intervalu uni?titi godinama ulagana materijalna sredstva i ugroziti ljudske ?ivote.
Cash in transit

Transport gotovine i vrednosti

G4S pru?a uslugu Transporta gotovine i vrednosti svojim klijentima, ?ime smanjuje direktni rizik pri rukovanju novcem.
g4s staff

G4S Akademija: Uvo?enje Inteligencije U Budu?nost Bezbednosti

Inteligencija ne podrazumeva samo stvaranjanje kulture svesti, vec? i povezivanje bezbednosti sa osnovnim poslovnim strategijama, ?inec?i ga integrisanim i aktivnim delom poslovanja kompanije.

risk analysis

Procene rizika, analize i Konsalting

G4S tim za Procene rizika i bezbednosni konsalting je specijalizovan za optimizaciju strategija i programa kontinuiteta poslovanja koji ?tite imovinu, zaposlene, klijente i strate?ke poslovne informacije.

VIP li?ni voza?

G4S nudi uslugu Li?nog Voza?a
g4s staff

Recepcijske usluge / Hostesa

U?inite svaki dan posebnim izvanrednom dobrodo?licom u Va?im prostorijama.
^
国产精品香蕉视频在线-香蕉视频无限次观看-骚视频