Elektronicky monitoring
Pult centralizované ochrany (PCO)

Elektonicky monitoring

Více info
Ochranka G4S
FYZICKÁ OSTRAHA OSOB A MAJETKU VÍCE INFO
Operátor
KARIÉRA STA? SE ?LENEM TÝMU VÍCE INFO
Bezpe?nostní systémy A TECHNOLOGIE VÍCE INFO
CASHOVé slu?by kompletní servis VÍCE INFO

Kdo jsme

Bezpe?nostní agentura G4S je světovou jedni?kou v poskytování komplexních bezpe?nostních ?ešení.
Více zde

Zajímavosti o g4s

585tisíc
Zaměstnanc? po celém světě
28let
Zku?eností na ?eském trhu
95
zemí světA

Novinky v g4S

Volby do dozor?í rady 2019

Za?átkem prosince 2019 se uskute?ní volby do dozor?í rady G4S Cash Solutions..
svetluska

G4S pomáhá nevidomým

Na?i kolegové se zú?astnili charitativního běhu Běh pro Světlu?ku a ?tafetového běhu Craft Team Running...

5plus2

?lánek o G4S v tydeníku 5plus2.
Splňte si p?edsevzetí o lep?í práci.
Laver cup

Laver cup

Bezpe?nostní agentura G4S hlídá ?eské akce světového formátu...
Běh pro nadaci McDonalda

Běh pro nadaci Mcdonalda

Na?i kolegové se zú?astnili běhu Birell Run Czech a pomohli nemocnym dětem...
Bezpe?nostní rentgeny

Po?adatelé halových akcí se bojí

Nakupují bezpe?nostní rentgeny ve velkém...
Obchodní tym G4S

Obchodní tým zdolal Sně?ku

Ná? tym z oddělení obchodu zdolal nejvy??í horu ?eské republiky..
Secority den s G4S a Policií ?eské republiky

děkujeme vám za náv?těvu

Děkujeme Vám za náv?těvu na?eho stánku na akci X. ro?ník Dne s policií v Praze - Letňanech
Den s G4S a policií ?eské republiky

Den s policií

G4S CZ Vás srde?ně zve na Den s policí 17.6.2017 v Praze - Letňanech..
Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy se za poslední rok zvy?ila v 72,3%, zlo?iny se nevyhnuly 34 zemím v regionu EMEA...
Pr?zkum G4S cash solutions

Pr?zkum G4S Cash Solutions

Obchodníci vynalo?í p?es 1 % z obratu
hotovost p?epo?ítávají a? 9krát

SPOLUPRÁCE s g4s

Personální oddělení

Máte zájem o pracovat pro světovou jedni?ku v poskytování bezpe?nostních ?e?ení? Neváhejte nás kontaktovat a za?lete nám sv?j ?ivotopis.

volná pracovní místa

P?idejte se k nám do tymu je?tě dnes! Mo?ná jste to právě Vy, koho hledáme! Prohlédněte si aktuální volné pozice v celé ?eské republice.

Na?i obchodní zástupci

V p?ípadě zájmu o na?e slu?by ?i v p?ípadě jakéhokoliv dotazu k na?im slu?bám, prosím, kontaktujte některého z na?ich obchodních zástupc?.

Kontakt

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Logo firmy G4S

G4S

Na Ko?ince 2257/9 Praha 8 180 00
^
国产精品香蕉视频在线-香蕉视频无限次观看-骚视频